måndag 21 januari 2013

HbA1c=45 mmol/mol
Idag var vi till sjukhuset för att mäta Elsas HbA1c värde,
och det låg på fina 45 mmol/mol


Vad är HbA1c?

Äggviteämnet (proteinet) hemoglobin, Hb, finns i de röda blodkropparna, som transporterar syre. På hemoglobin kan det fastna sockermolekyler. Då bildas HbA1c, ett så kallat glykerat hemoglobin. Andelen sådant hemoglobin med socker på, HbA1c, ökar med antalet timmar per dygn som man har högt blodsocker. Det ökar snabbare ju högre blodsockret är.

När man mäter HbA1c med blodprov får man ett värde i mmol/mol. Det står för hur mycket socker som är bundet till hemoglobinet. HbA1c-värdet avspeglar hur blodsockret varit under omkring 3 månader och främst under de senaste 6-8 veckorna. Det beror på att varje dag bildas nya röda blodkroppar, medan andra som hunnit bli gamla bryts ned efter ca 120 dagar.

Om HbA1c är högt ökar risken för följdsjukdomar i blodkärl, ögon, njurar, hjärta och nerver (sena komplikationer). Det kan vara till hjälp att tänka att varje förbättring av HbA1c är värdefull, även om själva värdet inte är helt tillfredsställande.

Bäst är att ha ett HbA1c under 52 mmol/mol. Diabetesteamet har riktlinjer för åtgärder vid HbA1c-värden vid olika nivåer. Ett stigande HbA1c är en larmsignal som säger: Vad nu då? Vad behöver jag nu göra?

Man behöver kolla HbA1c minst var tredje månad, och oftare om det är högt. 

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Annette Nilsson, sjuksköt, Lili-Ann Brajovic, barnsköt, Barn- och Ungdomssjukhuset, US Linköping, Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping 
www.diabit.se 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar