lördag 4 april 2009

HbA1c = 5.6

Igår var vi inne med Elsa till USÖ och pratade med diabetesteamet.
För att stämma av hur det gått och se hur hon har legat sen hon fick diagnosen diabetes typ 1 den 11 februari 2009
Man ska som jag sagt förut ligga så nära en frisk persons värden, alltså mellan 4 - 7 mmol/l och
Elsas har legat 73% inom 4 - 10 mmol/l.
De tycker att man ska sträva efter att ligga minst 50% inom dessa värden, så Elsas värden har legat väldigt bra.
Elsas HbA1c-värde låg på 5.6

Om du tar HbA1c-värdet x 2 och sedan drar ifrån 3 får du ett genomsnittligt blodsockervärde för den senaste tiden.
Elsas HbA1c-värde är 5.6 x 2 = 11.2 - 3 = 8.2 mmol/l är hennes medelvärde.

Mål för vården (http://www.diabit.se/)
Diabetesteamet har flera mål för vården. Alla är lika viktiga:

*Att man mår bra och kan leva ett bra liv
*En god blodsockerkontroll – vilket innebär att slippa ha symtom på diabetes, undvika både
svåra svåra känningar och ketoacidos, och på sikt minska risken för utveckling av sena
komplikationer i ögon, njurar, hjärta och nerver.
*HbA1c bör helst vara mellan 4,5 och 6,0 %, och i varje fall inte högre än 6,5 %
*Normal tillväxt och pubertetsutveckling
*Goda kunskaper om diabetes – så man själv kan styra behandlingen och få ökad frihet och
livskvalitet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar