tisdag 10 mars 2009

Blodsocker!

Har provat att lägga in Elsas blodsockervärden på en smart internetsida jag hittade.
Som jag skrev förut här på bloggen så ska en frisk människa ligga mellan 4-7 mmol/l, och strävan är ju att Elsa ska ligga så nära dessa värden som möjligt.
Vi kollar hennes blodsocker ca. 12 gånger per dag.
Alltid före varje måltid och sen 1 1/2 timme efter varje måltid + innan vi går och lägger oss och kl. 03.00 på natten.

Så här såg Elsas kurva ut idag :
www.blodsocker.se/ElsaL

Var 3:e månad tar diabetessköterskan ett HbA1c prov på Elsa.
HbA1c är ett så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat två till åtta veckor innan provtagningen.

"Högre blodsockernivåer under längre tid ökar allvarligt risken för sena komplikationer vid diabetes.Då skadas de mindre blodkärlen med ökad risk för ögonförändringar, i värsta fall blindhet samt njurförändringar som kan leda till behov av dialysbehandling eller njurtransplantation. Skador i de stora blodkärlen ökar riskerna för stroke (slaganfall), hjärtinfarkt och sår på fötterna som kan leda till amputation. Skador på nervsystemet kan leda till nedsatt känsel och muskelförsvagning i fötterna och påverka hjärtat, mag- och tarmfunktioner och sexualiteten. Bindvävsskador kan ge smärta och stelhet. Man har även ökad risk för tandlossning.Det positiva är att även en liten förbättring av ett högt HbA1c minskar riskerna. Och när man har som allra mest svårigheter med höga HbA1c har man som mest att vinna, även av en mindre eller stegvis förbättring! Det beror på att risken för sena komplikationer ökar allt brantare vid högre HbA1c (s k exponentiellt samband).
Hur kan man förebygga komplikationer?Det som behövs för en god hälsa i längden är sammantaget att ha en bra blodsockerbalans, undvika tobaksprodukter, övervikt, stress och för mycket alkohol, välja nyttig mat som minskar risken för blodfettrubbningar, gärna motionera aktivt och vid behov behandla högt blodtryck med medicin." (http://www.diabit.se/ )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar